Cộng đồng Friso
Sữa Friso Gold Pedia- Dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ biếng ăn. Chỉ 2 ly sữa Friso Gold Pedia cung cấp tới 80% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày về vitamin và chất khoáng, giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu mà bé biếng ăn thường thiếu hụt.
Sữa Friso Gold Pedia- Dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ biếng ăn. Chỉ 2 ly sữa Friso Gold Pedia cung cấp tới 80% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày về vitamin và chất khoáng, giúp cung cấp các dưỡng chất thiết yếu mà bé biếng ăn thường thiếu hụt.