Nhảy đến nội dung

Hành Trình Làm Mẹ - Tập 10: Phát triển của bé theo từng giai đoạn

Hãy cùng Friso tìm hiểu những đặc điểm phát triển của trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi theo từng giai đoạn và có phương pháp chăm sóc phù hợp nhất