Nhảy đến nội dung

“Tôi không cho phép mình bất cẩn dù là với những việc nhỏ nhất.”

“Tôi không cho phép mình bất cẩn dù là với những việc nhỏ nhất.”

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ