Nhảy đến nội dung

“Tôi quan tâm, chăm sóc mọi thứ xung quanh như chính gia đình của mình. Đàn bò cũng không phải là ngoại lệ.”

Người nông dân ân cần