Nhảy đến nội dung
sua-cong-thuc

Trẻ nhỏ sử dụng sữa công thức của chúng tôi được chứng minh ít bị táo bón hơn và ít khóc hơn*.

Được công bố tại Hội nghị Dinh dưỡng Quốc tế tháng 06/2018, một nghiên cứu phối hợp giữa Royal FrieslandCampina và Khoa Nhi khoa & Hành vi Phát triển của Bệnh viện Xin Hua đã trình bày những hiểu biết sâu sắc về ảnh hưởng của phương pháp xử lý nhiệt 1 lần duy nhất trong suốt quá trình sản xuất sữa công thức đối với tiêu hóa ở trẻ nhỏ tại Trung Quốc. Nghiên cứu bao gồm phân tích đặc tính của phân và những đánh giá các rối loạn tiêu hóa thường gặp thực hiện trong môi trường sống thực tế của 500 trẻ nhỏ ở Trung Quốc.

Các quan sát và kết luận được rút ra sau quá trình nghiên cứu từ trẻ nhỏ:

1. Ít bị táo bón hơn so với những trẻ nhỏ dùng các nhãn hiệu sữa công thức khác được thử nghiệm.

2. Ghi nhận trẻ ít quấy khóc hơn.

3. Friso có mức độ (glycation protein) đạm vón cục thấp nhất trong số mọi nhãn hiệu sữa công thức được thử nghiệm.

Các kết quả

1. Trẻ nhỏ sử dụng sữa công thức của chúng tôi được chứng minh ít bị táo bón hơn#

So với trẻ nhỏ dùng các nhãn hiệu sữa công thức khác, có nhiều báo cáo hơn về “không bị táo bón” từ những bà mẹ cho con dùng nhãn hiệu Friso.

untunt2

Lưu ý: Các bà mẹ đánh giá chứng táo bón dựa trên định nghĩa phân cứng làm trẻ mất ít nhất 10 phút cố gắng và khóc trước khi đi tiêu được.

 

2. Trẻ nhỏ sử dụng sữa công thức Friso được ghi nhận ít quấy khóc hơn

So với trẻ nhỏ dùng các nhãn hiệu sữa công thức khác,

unt3

unt4unt5

một số lượng nhiều bà mẹ hơn ghi nhận trẻ ít quấy khóc trong cả ngày và vào ban đêm.

3. Friso có mức độ đạm vón cục (glycation protein) thấp nhất**

unt6

Sữa công thức từ Royal FrieslandCampina, công ty sở hữu nhãn hiệu Friso sử dụng phương pháp xử lý nhiệt 1 lần duy nhất trong suốt quá trình sản xuất và có mức độ đạm vón cục (glycation protein) thấp nhất.

**lysine bị ngăn chặn là một chỉ số về đâm vón cục(glycation protein )trong sữa công thức

Trẻ nhỏ dùng sữa công thức từ Royal FrieslandCampina, công ty sở hữu nhãn hiệu Friso.

Tài liệu tham khảo

Friso được chứng tỏ hỗ trợ mức độ táo bón thấp#. #tham chiếu đến poster được trình bày tại Nutrition 2018 (P13-097) https://www.eventscribe.com/2018/nutrition2018/ajaxcalls/posterinfo.asp?efp=UlhTRFpZVVI0ODYw&posterid=147459&md=0.8180773