Nhảy đến nội dung

Khám phá các sản phẩm Friso của chúng tôi

Công thức tự nhiên cho bạn và con bạn

Friso Mum

Sữa Frisomum Gold®

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

Gold 1

Sữa Frisolac Gold® 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

Gold 2

Sữa Frisolac Gold® 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

Pro 2

Sữa Frisolac Gold® Pro 2

Pro 1

Sữa Frisolac Gold® Pro 1

Prestige

Sữa Frisolac Prestige® 1

Dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng

Gold 3

Sữa Frisolac Gold® 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

Gold 4

Sữa Friso Gold® 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Pro 4

Sữa Friso Gold® Pro 4

Pro 3

Sữa Frisolac Gold® Pro 3

Prestige

Sữa Frisolac Prestige® 2

Dành cho trẻ từ 1 - 2 tuổi

Prestige

Sữa Friso Prestige® 3

Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Friso Mum

Sữa Frisomum Gold®

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

Gold 2

Sữa Frisolac Gold® 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

Gold 1

Sữa Frisolac Gold® 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

Pro 2

Sữa Frisolac Gold® Pro 2

Pro 1

Sữa Frisolac Gold® Pro 1

Prestige

Sữa Frisolac Prestige® 1

Dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng

Gold 1

Sữa Frisolac Gold® 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

Gold 2

Sữa Frisolac Gold® 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

Pro 2

Sữa Frisolac Gold® Pro 2

Pro 1

Sữa Frisolac Gold® Pro 1

Gold 4

Sữa Friso Gold® 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Gold 3

Sữa Frisolac Gold® 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

Pro 4

Sữa Friso Gold® Pro 4

Pro 3

Sữa Frisolac Gold® Pro 3

Prestige

Sữa Friso Prestige® 3

Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi

Prestige

Sữa Frisolac Prestige® 2

Dành cho trẻ từ 1 - 2 tuổi

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Gold 3

Sữa Frisolac Gold® 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

Gold 4

Sữa Friso Gold® 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Pro 4

Sữa Friso Gold® Pro 4

Pro 3

Sữa Frisolac Gold® Pro 3

Friso Mum

Sữa Frisomum Gold®

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

Gold 1

Sữa Frisolac Gold® 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

Gold 2

Sữa Frisolac Gold® 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

Pro 2

Sữa Frisolac Gold® Pro 2

Pro 1

Sữa Frisolac Gold® Pro 1

Prestige

Sữa Frisolac Prestige® 1

Dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng

Gold 3

Sữa Frisolac Gold® 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

Gold 4

Sữa Friso Gold® 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Pro 4

Sữa Friso Gold® Pro 4

Pro 3

Sữa Frisolac Gold® Pro 3

Prestige

Sữa Frisolac Prestige® 2

Dành cho trẻ từ 1 - 2 tuổi

Prestige

Sữa Friso Prestige® 3

Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Gold 1

Sữa Frisolac Gold® 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

Gold 2

Sữa Frisolac Gold® 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

Gold 3

Sữa Frisolac Gold® 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

Gold 4

Sữa Friso Gold® 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Pro 2

Sữa Frisolac Gold® Pro 2

Pro 1

Sữa Frisolac Gold® Pro 1

Pro 4

Sữa Friso Gold® Pro 4

Pro 3

Sữa Frisolac Gold® Pro 3