1. Nhà quản trị dữ liệu (Data Controller)
Nhà quản trị dữ liệu có liên quan đến cá nhân những người tham gia vào trang mạng này là:
- FrieslandCampania Việt Nam
Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Và FrieslandCampina Hà Nam
Cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Chúng tôi cam kết bảo mật toàn bộ dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web phù hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan. Nội dung trang chính sách bản mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu tóm lược các hình thức thông tin nào mà công ty chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sử dụng và quản lý dữ liệu. Trong nội dung trang này còn đề cập đến các quyền lợi bạn được hưởng liên quan đến việc bảo mật thông tin dữ liệu và cung cấp cách thức bạn cần thực hiện để liên lạc với chúng tôi.
2. Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng.
Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ đường phố, thành phố, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cũng có thể bao gồm nhiều thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.v ….( “thông tin cá nhân”) Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin thông qua việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này mang ý nghĩa là bạn biết rõ ràng công ty chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi có thăm dò ý kiến chấp thuận của bạn về quyền sử dụng. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng chúng tôi, trừ phi có thông báo cụ thể khác. Tuy nhiên, một số hoạt động do đặc trưng của chúng, sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho những người sử dụng khác của website. Công ty chúng tôi sử dụng thông tin có mục đích. Những mục đích cụ thể như sau:
(i) Trả lời thắc mắc của bạn. Khi bạn có bất cứ thắc mắc nào (Ví dụ, về công ty, về thể lệ chương trình, cách tham gia, hoặc dịch vụ bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo thông tin liên lạc được chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu bạn cung cấp nhằm mục đích giải đáp những thắc mắc của bạn. Trong một vài trường hợp, nếu cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những chi tiết dữ liệu cá nhân bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc Công ty FrieslandCampina, hoặc với Nhà khai thác dữ liệu như được định nghĩa tại mục 3 dưới đây.
(ii) Tham gia vào website WWW.FRISO.COM.VN. Công ty chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp trong mẫu đăng ký tham gia website WWW.FRISO.COM.VN nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường tiện ích cho người sử dụng và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
WWW.FRISO.COM.VN có thể do bên thứ ba đại diện công ty chúng tôi thực hiện khai thác quản lý dữ liệu và họ đã được phép khai thác xử lý các dữ liệu bạn trao gởi cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).
(iii) Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng chung dữ liệu của bạn hoặc chuyển đi các công ty khác thuộc tập đoàn Công ty FrieslandCampina và những công ty đối tác, là các công ty có thể gởi đến bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham gia một sản phẩm và/hoặc một dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung trình bày cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân bạn.
3. Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)
Bạn đồng ý rằng, chúng tôi sẽ dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty chúng tôi hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin thu thập được cho các công ty khác thuộc tập đoàn công ty FrieslandCampina và/hoặc những công ty đối tác của công ty FrieslandCampina. Theo đó, bạn đồng ý rằng các công ty này sẽ gởi đến bạn về những sản phẩm và dịch vụ do công ty họ hay các công ty đối tác của họ cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới trong tương lai của họ.
4. An ninh mạng và bảo mật thông tin
(a) Chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn ngừa hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ yêu cầu Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website WWW.FRISO.COM.VN hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người duy nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay hình thức tương tự.
Khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin khi được truyền lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng WWW.FRISO.COM.VN có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.
(b) Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau:
(i) Chúng tôi có thể để lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn ( như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.
(ii) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu trong những trường hợp pháp luật quy định, hay yêu cầu từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
(iii) Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.
5. Quyền lợi của bạn
(a) Cho khai thác sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà trước đó bạn đã đồng ý
(b) Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và cập nhật
(c) Ngay khi bạn đăng ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/ dịch vụ của website WWW.FRISO.COM.VN
6. Các địa chỉ liên hệ
Nếu bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến có liên quan đến tính bảo mật dữ liệu, hoặc thảo luận hình thức thực hiện liên quan đến quyền lợi hợp pháp của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Địa chỉ email: cskh@frieslandcampina.com
Điện thoại: 1800-1545
+ Expand all


 • Use of Information

  We respect the privacy rights of users of this web site. No personal information is required to access this web site but where personal information is required to be submitted for certain purposes stated in this web site; you are required to provide true and accurate information.

 • Collection of Personal Identifiable Information

  FrieslandCampina Singapore collects personal identifiable information about you to provide services or to correspond with you only when you voluntarily provide such information. (Personal identifiable information is any information that can be used to identify or contact a specific individual and any other information about that individual.)

 • Disclosure of Information

  FrieslandCampina Singapore will not share this information with anyone outside its affiliate companies other than in accordance with the law and as stated in this Privacy Policy.

  This site may contain links or references to other web sites to which this privacy policy does not apply. FrieslandCampina Singapore is not responsible for the privacy practices or the content of other websites. Please be sure to read and agree with the privacy policy of every web site you visit.

  Whenever you submit information via this site, you consent to the collection, use and disclosure of that information in accordance with this Privacy Policy. If you inform FrieslandCampina Singapore that the information should not be used as a basis for further contact with you, FrieslandCampina Singapore will respect your request.

  FrieslandCampina Singapore reserves the right to change or update this Privacy Policy at any time. If we change our online privacy policies and procedures, we will post those changes on our Website to keep you aware of what information we collect, how we use it and under what circumstances we may disclose it. Any changes or updates will be effective immediately upon posting to the Websites. Please check back periodically, and especially before you provide any personal identifiable information.

Xác nhận

Thông tin này dành cho nhân viên y tế. Để xem chi tiết sản phẩm, vui lòng xác nhận bạn là nhân viên y tế

Hỗ trợ trực tuyến