• BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

    Số điện thoại: 1800-1545
    Từ 9:00 - 17:00

  • EMAIL

    cskh@frieslandcampina.com

  • SOCIAL

    https://www.facebook.com/Frisovietnam

Xác nhận

Thông tin này dành cho nhân viên y tế. Để xem chi tiết sản phẩm, vui lòng xác nhận bạn là nhân viên y tế

Hỗ trợ trực tuyến