Trang trại của chúng tôi Trang trại của chúng tôi

Mẹ có biết, mỗi cô bò của Friso đều có chế độ ăn và theo dõi sức khỏe đặc biệt? Chế độ chăm sóc chuyên biệt này giúp tạo nên nguồn sữa chất lượng cao và dồi dào dinh dưỡng!