Nhảy đến nội dung
hero

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của FrieslandCampina

 

Mỗi ngày Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam và Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam (Sau đây gọi chung là “FrieslandCampina”) cung cấp cho khách hàng các sản phẩm sữa có độ dinh dưỡng cao. Tại FrieslandCampina, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, của đối tác kinh doanh và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng trong việc đảm  bảo cho các  hoạt động kinh doanh của chúng tôi luôn được minh bạch, rõ ràng và đáng tin cậy. Vì vậy, chúng tôi đề nghị bạn đọc Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này để hiểu về cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ  liệu cá nhân của bạn.

1 Về Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân

1.1. Quy định chung

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này quy định cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này không áp dụng cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn tại các website không được vận hành bởi FrieslandCampina kể cả khi đường dẫn (link) vào websites đó xuất hiện trong website của chúng tôi.

Bằng cách lựa chọn xác nhận và đồng ý với Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như quy định trong Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Trường hợp bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ một cá nhân nào khác cho chúng tôi, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự đồng ý của cá nhân đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có thể được sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi đề nghị bạn thường xuyên truy cập website này để được cập nhật Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất. Trường hợp có những thay đổi trọng yếu chúng tôi sẽ cố gắng chủ động thông báo cho bạn.

1.2. Định nghĩa

Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

c) Giới tính;

d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán,
địa chỉ liên hệ;

e) Quốc tịch;

f) Hình ảnh của cá nhân;

g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

h) Tình trạng hôn nhân;

i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt
động trên không gian mạng;

k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không phải là dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ  bệnh án, không bao gồm thông tin  về nhóm máu;

c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2 Sơ lược về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn

Hãy đọc từng chủ đề sau đây để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Ngoài ra, bạn hãy dành thời gian để đọc các Thông Tin Bổ Sung tại mục 4 để hiểu thêm về:

 • Việc chia sẻ và tiếp nhận dữ liệu của bạn với các đối tác khác;
 • Lưu trữ dữ liệu;
 • Sử dụng dữ liệu của bạn để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Sử dụng dữ liệu của bạn để xây dựng hồ sơ cho bạn;
 • Dữ liệu cá nhân của trẻ em;
 • Quyền riêng tư của bạn.

2.1. Liên hệ với Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Nếu bạn liên hệ với Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi qua điện thoại, email, mạng xã hội hay qua các hình thức online, chúng tôi sẽ ghi nhận thông tin về câu hỏi của  bạn vào cơ sở  dữ liệu của mình. Chúng tôi cũng sẽ ghi nhận tên, địa chỉ, điện thoại, email và các dữ liệu cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu này để trả lời các câu hỏi của bạn và nâng cao chất lượng sản phẩm  và dịch vụ của chúng tôi.

2.2. Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc cung cấp số điện thoại của mình cho chúng tôi vì mục đích nhận bản tin, chúng tôi sẽ sử dụng tên, email, và số điện thoại của bạn để thông báo cho bạn về các thông tin về sản phẩm, khuyến mại và sự kiện của FrieslandCampina. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin như độ tuổi, giới tính, hoặc nghề nghiệp của bạn cho chúng tôi nếu muốn. Chúng tôi cũng lưu trữ các tương tác của bạn với bản tin của chúng tôi như khi bạn mở email hoặc bấm vào đường link trong bản tin. Chúng tôi xử lý thông tin này để hiểu thêm về bạn và cá nhân hóa bản tin để phù hợp với bạn hơn, ví dụ như:

 • Thông báo các chương trình đang được thực hiện tại khu vực của bạn.
 • Đề xuất các sản phẩm phù hợp với độ tuổi, giới tính hoặc sở thích sử dụng sản phẩm của bạn.
 • Gửi ưu đãi đặc biệt vào sinh nhật của bạn.

Chúng tôi cũng xử lý thông tin này để chạy quảng cáo về sản phẩm của chúng tôi cho phù hợp với sở thích của bạn qua các trang mạng của bên thứ ba như Facebook và Google.

Trong trường hợp bạn cũng tương tác với chúng tôi qua các cuộc thi, sự kiện, tham gia vào chương trình khách hàng trung thành hoặc đặt hàng sản phẩm qua mạng, chúng tôi sẽ bổ sung các thông tin này vào bản tin cho bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn cho đến khi bạn chọn hủy bỏ đăng kí bằng cách bấm vào link unsubscribe trên các bản tin. Nếu bạn vẫn muốn nhận bản tin của chúng tôi nhưng không muốn nhận quảng cáo, xin vui lòng hãy gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ email: [email protected]

2.3. Tham Dự các Sự Kiện, Cuộc Thi và Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết

Bạn có thể tham gia vào các cuộc thi và sự kiện mà chúng tôi tổ chức ví dụ như phần thi đạt giải thưởng, chương trình hoàn lại tiền cho sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm (miễn phí), rút thăm trúng thưởng, chương trình khách hàng thân thiết và các chuyến tham quan tới các nông trại.
Chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và độ tuổi của bạn. Dữ liệu này được xử lý để xác nhận sự đăng ký của bạn, xác nhận điều kiện để tham gia và phát động chương trình. Nếu bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi khi tham gia các chương trình, chúng tôi sẽ liên kết thông tin của bạn vào hồ sơ cho bản tin của bạn.

Ngoài Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này, các sự kiện và khuyến mại có thể áp dụng thêm các điều khoản khác. Vui lòng tìm hiểu các chính sách này trước khi tham gia các sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu giữ trong quá trình hoạt động của sự kiện hoặc lâu hơn để chúng tôi có thể nghiên cứu thông tin và tìm hiểu độ hiệu quả của chương trình.

2.4. Đặt hàng Qua Mạng

Nếu như bạn lựa chọn mua sản phẩm của chúng tôi qua webshop, ứng dụng hay hệ thống của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn để hoàn thành đơn đặt hàng, giao sản phẩm và liên lạc với bạn về sản phẩm của bạn.

Nếu bạn chọn làm nhà bán lẻ trong hệ thống phân phối của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích trả thưởng (nếu có) và cho mục đích quản trị hoạt động bán hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu thông tin liên lạc và thanh toán của bạn như là tên, địa chỉ, email, số điện thoại, căn cước công dân, tài khoản, tài khoản ngân hàng và thông tin về thẻ tín dụng của bạn. Chúng  tôi cũng sẽ lưu giữ lịch sử thanh toán và lịch sử mua hàng của bạn.

2.5 Truy cập vào website và sử dụng ứng dụng (apps) của chúng tôi

Khi bạn sử dụng website hoặc ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn
và các tương tác của bạn qua website và ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi thu thập những dữ liệu sau đây:

 • Địa chỉ IP thiết bị của bạn.
 • Thông tin về hệ thống điều hành và trình duyệt của thiết bị của bạn.
 • Sự tương tác của bạn trong website, ứng dụng, và quảng cáo của chúng tôi.

Nếu bạn có đăng nhập trên website và ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ kết nối các thông tin của bạn (ví dụ như thông tin trên website hoặc thông tin trong tài khoản của khách hàng thân thiết), để làm trải nghiệm sử dụng trình duyệt của bạn tiện lợi trên mọi phương tiện. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để xây dựng hồ sơ khách hàng tại mục 4.4 dưới đây.

Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies để thu thập thông tin. Cookies là tệp dữ liệu nhỏ được tạo ra trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. Cookies ngăn bạn liên tục cung cấp dữ liệu của mình, đưa ra các lựa chọn của bạn trước đó hoặc đưa sản phẩm vào giỏ hàng của bạn. Chúng cho phép chúng tôi hiển thị cho bạn các quảng cáo về sản phẩm của chúng tôi trên các website của bên thứ ba. Vì vậy, thông tin của bạn cũng có thể được các bên thứ ba đó xử lý để thực hiện quảng cáo của chúng tôi. Một vài tính năng của nền tảng chúng tôi đòi hỏi bạn chấp nhận các Cookies mới có thể sử dụng được.

Cookies được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong thời gian tối đa là mười hai tháng. Bạn luôn có thể tự mình ngừng hoạt động Cookies hoặc loại chúng khỏi hệ thống. Nếu như bạn quyết địn xóa Cookies, trình duyệt của chúng tôi sẽ không vận hành được như trước và một số dịch vụ sẽ ngưng hoạt động cho bạn.

2.6. Tham Dự Chuyên Mục Phản Hồi, Dùng Thử Sản Phẩm & Khảo Sát

Nếu bạn quyết định tham gia vào phần phản hồi của khách hàng, dùng thử sản phẩm hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ xử lý thông tin phản hồi của bạn để nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch  vụ của chúng tôi. Chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của bạn vì nó giúp chúng tôi mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Nếu bạn tham gia vào phần phản hồi của khách hàng,  dùng thử sản phẩm hoặc khảo sát hoặc  một buổi sự kiện trên đường phố hoặc tại một đối tác của chúng tôi, FrieslandCampina thường sẽ không thu thập những dữ liệu cá  nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, hoặc thông tin liên  lạc. Chúng tôi có thể sẽ hỏi các thông tin xác nhận như tuổi, giới tính để có thể phân tích phản hồi của bạn và quảng bá sản phẩm của mình một cách thành công.

Nếu bạn tham gia vào một cuộc khảo sát trực tiếp để nói lên ý kiến của bạn về sản phẩm của chúng tôi, ví dụ như chọn một đường link trên bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn bằng cách:

 • Kết nối cuộc khảo sát với tài khoản của bạn để tự động cập nhật giới tính, tuổi tác và địa điểm.
 • Kết nối ý kiến của bạn với hành vi tiêu dùng của bạn vì chúng được lưu trữ trong tài khoản của bạn.

Những điều này giúp chúng tôi có thêm được những thông tin bổ ích về phản hồi của bạn và hiểu thêm về sở thích của bạn. Ngoài việc dùng thông tin để nâng cấp sản phẩm của mình, chúng tôi cũng sẽ bổ sung những thông tin này vào tài khoản của bạn. Tìm hiểu cách chúng tôi tạo và xây dựng hồ sơ vào mục Thông Tin Bổ Sung phía dưới đây.

2.7. Tương Tác Qua Mạng Xã Hội

Qua các trang mạng xã hội của chúng tôi

Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua mạng xã hội (Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook, zalo v.v…), Chúng tôi sẽ nhận được một số thông tin của bạn. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua mạng xã hội bằng những cách sau đây: 

 • Đăng một bình luận hoặc gửi một tin nhắn.
 • Đăng tải hình ảnh.
 • Trở thành người theo dõi (bằng cách như “like” hoặc subscribe vào một kênh YouTube).
 • Tham gia vào cuộc thi và chiến dịch của chúng tôi trên mạng xã hội.

Chúng tôi sẽ nhận được những thông tin như tên của chủ tài khoản, hình ảnh đại diện, nơi ở, địa chỉ email, và giới tính của bạn. Bạn có thể kiểm tra cài đặt của mạng xã hội và dữ liệu cá nhân  của mình trên mạng xã hội để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để hồi đáp các bình luận và tin nhắn của bạn, để phân tích và nghiên cứu người dùng sản phẩm và để mời bạn tham gia các cuộc thi và sự kiện của công ty.

Trên mạng xã hội của bạn

Chúng tôi cũng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo sản phẩm. Việc quảng cáo có thể tùy thuộc vào thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn qua mạng xã hội hoặc thông tin mà FrieslandCampina đã thu thập từ trước, như là khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi (xem mục 2.2 ở trên).

 • Trong trường hợp thông tin do mạng xã hội đã thu thập được trước đó, FrieslandCampina không có quyền truy cập vào các thông tin đó. Vì vậy, chúng tôi không có quyền quyết định cách thức chương trình sử dụng thông tin. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội mà bạn sử dụng và điểu chỉnh cài đặt về dữ liệu cá nhân của bạn trên mạng.
 • Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin như email và số điện thoại của bạn với mạng xã hội, hệ thống đó sẽ sử dụng thông tin này để bao gồm hoặc loại trừ bạn với một số loại quảng cáo. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được mã hóa khi chuyển tới mạng xã hội. Nếu bạn không có tài khoản ở một trang mạng xã hội, nền tảng đó sẽ không giải mã được thông tin để tìm ra bạn là ai.

Chúng tôi có thể sẽ trực tiếp liên hệ với bạn qua mạng xã hội nếu bạn có kết nối với chúng tôi hoặc nếu bạn đăng hình ảnh hoặc video có liên quan tới FrieslandCampina hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối chia sẻ thông tin của mình trên trang mạng xã hội cho mục đích quảng cáo bằng cách gửi email tới địa chỉ: [email protected]

2.8. Viếng thăm văn phòng và nhà máy của chúng tôi

Nếu bạn đến văn phòng và nhà máy sản xuất của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, ngày sinh, chứng minh nhân dân, mã số định danh cá nhân, tổ chức của bạn và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khác cho mục đích bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin có thể được thu thập bằng phương thức điện tử (thông qua cổng thông tin) hoặc vật lý bằng cách điền vào biểu mẫu giấy.

Chúng tôi xử lý dữ liệu để bảo vệ sự an toàn của sản phẩm và sức khỏe của nhân viên chúng tôi
và để phòng ngừa việc truy cập trái phép vào văn phòng và nhà máy sản xuất của chúng tôi.

2.9 Nhân viên bán hàng của đối tác

Khi bạn là nhân viên bán hàng của nhà phân phối của chúng tôi bán hàng hóa của chúng tôi hoặc bạn là nhân viên bán hàng của bên thứ ba bán hàng hóa của chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, email, số điện thoại, số căn cước công dân, số bảo hiểm xã hội, số bảo hiểm y tế của bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để quản lý hoạt động bán hàng hiệu quả và để đối chiếu, kiểm tra thông tin đảm bảo các khoản thanh toán, hỗ trợ cho nhà phân phối, đối tác của chúng tôi được chính xác.

3 Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được đề cập trong Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này và theo quy định của pháp luật. Bất cứ khi nào mục đích lưu  trữ dữ liệu cá nhân của bạn đã đạt được hoặc không còn tồn tại hoặc chúng tôi không còn cơ sở pháp lý để lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ (i) xóa hoặc hủy một cách an toàn hoặc (ii) ẩn danh dữ liệu cá nhân có liên quan.

4 Thông Tin Bổ Sung – Cách Thức Chúng Tôi Xử Lý Dữ Liệu của Bạn

4.1. Chia sẻ & Tiếp nhận dữ liệu của bạn với người khác

Đối tác nào được truy cập dữ liệu của bạn?

FrieslandCampina không bán dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cho phép đối tác của mình sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn hoặc để tiếp thị sản phẩm đến khách hàng. Việc dữ liệu của bạn có được chia sẻ với đối tác chúng tôi hay không tùy thuộc vào sự tương tác giữa bạn với FrieslandCampina:

 • Đối tác quảng cáo có thể gửi bản tin, gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn.
 • Đối tác giao hàng có thể gửi sản phẩm cho bạn.
 • Đối tác thanh toán có thể theo dõi quá trình mua hàng và thanh toán (hoàn tiền) của bạn.
 • Đối tác truyền thông có thể sử dụng website và apps của chúng tôi để đăng tải quảng cáo trên internet.
 • Đối tác tiếp thị có thể hỗ trợ chúng tôi lên kế hoạch cho các cuộc thi, khuyến mại, chương
 • trình cho khách hàng trung thành và những loại chương trình khác.
 • Đối tác hỗ trợ chúng tôi phân tích dữ liệu về người dùng và xây dựng hồ sơ.
 • Trang mạng xã hội có thể đăng quảng cáo cho người dùng.

Đối tác của chúng tôi chỉ được xử lý dữ liệu của bạn với sự chỉ dẫn của FrieslandCampina. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu của bạn chỉ được sử dụng với mục đích đã được nêu tại Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Khi cần, chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu của bạn với các công ty trong Tập đoàn FrieslandCampina.

Dữ liệu cá nhân chỉ được cung cấp cho các cơ quan giám sát, cơ quan tài chính hoặc cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn từ đối tác nào?

FrieslandCampina không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ bên thứ ba nếu bạn chưa biết trước việc đó. Nếu chúng tôi nhận được dữ liệu của bạn từ bên thứ ba, chúng tôi luôn đảm bảo rằng chúng tôi có được sự chấp thuận của bạn trước khi nhận và xử lý dữ liệu.

4.2. Lưu trữ Dữ liệu

Chúng tôi sử dụng nhiều hệ thống và cơ sở dữ liệu để lưu dữ liệu cá nhân của bạn. Một số dữ liệu được quản lý bởi FrieslandCampina và một số được quản lý bởi đối tác của chúng tôi (xem mục 4.1 phía trên). Vì chúng tôi hiểu được tầm quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp kĩ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn không bị lạm dụng hoặc bị đánh cắp. Hệ thống và ứng dụng của chúng tôi được bảo vệ đạt tiêu chuẩn bảo vệ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ tại hệ thống và cơ sở dữ liệu tại Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Nếu dữ liệu của bạn được chuyển cho người nhận ở quốc gia khác bên ngoài Việt Nam, Chúng  tôi sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để bảo vệ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bổ sung này bao gồm các biện pháp nhằm đảm bảo bảo vệ đầy đủ dữ liệu cá nhân của bạn theo  quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như;

 • Ký kết thỏa thuận xử lý dữ liệu với người nhận dữ liệu;
 • Tiến hành đánh giá tác động chuyển giao trước khi chuyển giao.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các biện pháp chúng tôi thực hiện để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo mô tả bên dưới trong phần có tiêu đề ''Liên hệ với chúng tôi”.

4.3. Xử lý dữ liệu của bạn để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

FrieslandCampina sử dụng thông tin của bạn để nghiên cứu và phát triển sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Sản phẩm dựa trên phản hồi của bạn
 • Website và apps, dựa trên sự tương tác của bạn
 • Bản tin, dựa trên sự tương tác của bạn
 • Cuộc thi và sự kiện, dựa trên sự tham dự của bạn
 • Quảng cáo, dựa trên sự tương tác của bạn với các loạt quảng cảo

Dữ liệu cá nhân của bạn được ẩn danh trước khi được xử lý để hiểu thêm về xu hướng thị trường và mẫu dữ liệu chung.

4.4. Xử Lý Dữ liệu cá nhân Để Xây Dựng Hồ Sơ

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin, tạo tài khoản trên website, sử  dụng apps hoặc tham gia  vào các  sự kiện và cuộc thi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo một hồ sơ cho bạn. Điều này giúp chúng tôi hiểu thêm về bạn và giúp cho việc quảng bá sản phẩm và thông tin đến bạn hiệu quả hơn. Điều này cũng cho phép bạn nhận thông tin theo sở thích của bạn.

Đây là các cách chúng tôi xây dựng hồ sơ:

 • Chúng tôi liên kết hành vi bạn sử dụng website và ứng dụng của chúng tôi với hồ sơ của bạn.
 • Chúng tôi kết nối các lần mua hàng của bạn trên webshop với hồ sơ của bạn.
 • Chúng tôi liên kết các thông tin liên quan đến việc tham gia sự kiện, cuộc thi, chương
 • trình khách hàng trung thành, và khảo sát trực tuyến với hồ sơ của bạn.
 • Chúng tôi đánh dấu những sở thích (tiềm năng) vào trong hồ sơ của bạn bằng cách dựa theo những thông tin trên và thông tin nhân khẩu học, thông tin dựa theo khảo sát thị trường và cách bạn tương tác với chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chúng tôi tạo hồ sơ cho bạn, hoặc bạn muốn điều chỉnh sở thích của mình trong hồ sơ, xin hãy email cho chúng tôi đến địa chỉ email: [email protected]

4.5. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Chúng tôi hiểu được mức độ quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em nếu không có sự chấp thuận của bố mẹ hoặc người bảo hộ. Trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng website hoặc ứng dụng của chúng tôi sẽ phải xin sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi dữ liệu cá nhân của mình.

Chúng tôi có thể đặt giới hạn độ tuổi cho các chương trình rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mại khác. Việc giới hạn này sẽ được đề cập trong điều kiện và điều khoản tham gia chương trình. Chúng tôi có thể hỏi một số dữ liệu cá nhân nhất định như ngày sinh nhật để xác minh độ tuổi và tuân thủ theo giới hạn nêu trên.

4.6. Quyền cá nhân của bạn

Yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc hủy bỏ dữ liệu của bạn

Nếu bạn muốn biết những dữ liệu của mình mà chúng tôi thu thập được, bạn có thể yêu cầu và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản sơ lược về những dữ liệu đã thu thập được. Dịch vụ này sẽ được miễn phí. Nếu dữ liệu bị sai lệch – hoặc trong trường hợp dữ liệu bị xem là bất hợp pháp – chúng tôi sẽ sửa đổi hoặc hủy bỏ dữ liệu. Nếu bạn có tài khoản trong website của chúng tôi, bạn có thể thay đổi dữ liệu cá nhân của mình.

Yêu cầu thôi sử dụng dữ liệu của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc dừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp cụ thể nào đó như là xây dựng hồ sơ hoặc chia sẻ dữ liệu với  mạng xã hội (xem mục 2.7). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình.

Câu hỏi và Khiếu nại

Nếu bạn có câu hỏi nào về Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này, hãy gửi email cho chúng tôi [email protected]

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc cách chúng tôi hồi đáp lời yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn về dữ liệu cá nhân, bạn có thể gửi khiếu nại đến Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu cá nhân.

Liên hệ với chúng tôi

Yêu cầu của bạn có thể gửi đến chúng tôi qua email [email protected]

Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh được danh tính của bạn hoặc yêu cầu của bạn không hợp lý hoặc không cụ thể hoặc trong trường hợp yêu cầu của bạn gây ảnh hưởng cho quyền riêng tư của người khác.

Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này có hiệu lực từ ngày 1/7/2023