Nhảy đến nội dung
Friso vốn là thương hiệu nổi tiếng về tiêu hóa nên khi cho con dùng mình thấy rất an tâm.

Mẹ Ngọc Trang

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ