Nhảy đến nội dung
Giai đoạn này là lúc bé học hỏi và khám phá rất nhiều, vậy nên đề kháng là yếu tốt cần được chú ý. Vì thế, mỗi ngày mình đều cho bé nhà uống 2 hộp 180ml Friso Gold pha sẵn để không những bổ sung dinh dưỡng mà còn tăng cường đề kháng cho bé nữa!

Mẹ Thúy Vũ

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ