Nhảy đến nội dung
Đặc biệt ấn tượng bởi Prestige! - Từ hồi con bỏ sữa mẹ mình lo lắng vô cùng. Đi đâu cũng thấy mng khuyên ráng ép con uống sữa mẹ cho tốt mà khổ nỗi cũng ép hoài mà bé nhà nhất quyết không uống. Lúc đó mình đành phải chuyển qua các loại sữa bột cho con. Tham khảo qua nhiều loại sữa thì mình đặc biệt ấn tượng bởi Prestige bởi lớp sữa vàng như sữa mẹ với hàm lượng dinh dưỡng cao. Lúc đầu cũng bán tín bán nghi, nhma dùng 1 thời gian thì thấy bé nhà khác hẳn mọi người ơi. Bé mau lớn mà khỏe mạnh lắm. Đã vậy sữa còn rất thơm nên con chịu uống, không hề kén luôn.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ