Nhảy đến nội dung
Cảm ơn Friso Prestige! Bé nhà mình dùng nhiều loại sữa rồi mà cảm thấy không hợp, con nhanh ngán và thường xuyên bị bón và ốm vặt. Trộm vía là từ hồi chuyển qua dùng Prestige hợp lắm nên mẹ cũng yên tâm, đặc biệt với công nghệ mới tách được lớp sữa vàng bảo toàn cấu trúc như sữa mẹ nên tăng cường cho hệ miễn dịch của con, con ít bị bệnh vặt hơn hẳn mỗi khi chuyển mùa. Từ giờ mình chỉ tin dùng Friso Prestige cho con thôi.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ