Nhảy đến nội dung
Frisomum Gold là “người bạn đồng hành” của mình trong suốt giai đoạn mang thai. Trộm vía, thiên thần nhỏ của mình vô cùng bụ bẫm, đáng yêu và khỏe mạnh.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ