Nhảy đến nội dung
Mình cảm thấy sản phẩm không quá ngọt, nhờ đó đỡ lo lắng về vấn đề tiểu đường thai kỳ.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ