Nhảy đến nội dung
Ngày trước bé nhà mình hay ốm vặt lắm, nhưng từ khi uống Friso Gold Pro 4 thì đề kháng được cải thiện tốt, bé phát triển lanh lợi, khỏe mạnh làm cho cả nhà ai cũng phấn khởi.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ