Nhảy đến nội dung
Trộm vía Connor dùng Friso Gold Pro 4 hạp sữa, chịu uống lắm do vị thanh nhạt tự nhiên (mình uống còn thấy ngon và tốt chứ không phải ngọt ngấy). Ngày nào cũng vậy, Connor đều chăm chỉ uống sáng 1 ly, tối trước khi ngủ 1 ly để có năng lượng bung xõa cả ngày.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ