Nhảy đến nội dung
Trộm vía cháu mình uống sữa Frisolac Gold 1 thấy bé đi tiêu đều đặn, phân mềm và ít ốm vặt hơn.

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ