Nhảy đến nội dung
Lúc mang thai mình uống sữa Frisomum, bé trong bụng tăng cân rất chuẩn theo từng giai đoạn và phản ứng rất tốt mỗi lần mẹ khều gọi. Sau khi sinh mình vẫn tiếp tục uống để bổ sung dinh dưỡng sau sinh.

Mẹ Ái Nghi