Nhảy đến nội dung
Uống Friso không bị táo bón đâu nhé, trộm vía mình dùng cho con từ bé đến giờ luôn!

Mẹ Đỗ Thị Hải