Nhảy đến nội dung
Uống Friso không bị táo bón đâu nhé, trộm vía mình dùng cho con từ bé đến giờ luôn!

Mẹ Đỗ Thị Hải

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ