Nhảy đến nội dung

Khám phá các sản phẩm Friso của chúng tôi

Công thức tự nhiên cho bạn và con bạn

Frisomum-900G

Sữa Frisomum® Gold

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

G1

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

blue r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 1

Bot-an-dam-Friso-300G

Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g2

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g3

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

r3

Sữa Frisolac®Gold Pro Giai đoạn 3

green r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 2

Frisolac Gold 4 - 850gr

Sữa Friso® Gold Giai đoạn 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Friso-Gold-Pro-4-800G

Sữa Friso®Gold Pro Giai đoạn 4

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Frisomum-900G

Sữa Frisomum® Gold

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

Frisomum-900G

Sữa Frisomum® Gold

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

G1

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

blue r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 1

G1

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

blue r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 1

Bot-an-dam-Friso-300G

Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g2

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g3

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

r3

Sữa Frisolac®Gold Pro Giai đoạn 3

green r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 2

Bot-an-dam-Friso-300G

Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g2

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g3

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

r3

Sữa Frisolac®Gold Pro Giai đoạn 3

green r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 2

Frisolac Gold 4 - 850gr

Sữa Friso® Gold Giai đoạn 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Friso-Gold-Pro-4-800G

Sữa Friso®Gold Pro Giai đoạn 4

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Frisolac Gold 4 - 850gr

Sữa Friso® Gold Giai đoạn 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Friso-Gold-Pro-4-800G

Sữa Friso®Gold Pro Giai đoạn 4

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Frisomum-900G

Sữa Frisomum® Gold

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

G1

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

blue r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 1

Bot-an-dam-Friso-300G

Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g2

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g3

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

r3

Sữa Frisolac®Gold Pro Giai đoạn 3

green r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 2

Frisolac Gold 4 - 850gr

Sữa Friso® Gold Giai đoạn 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Friso-Gold-Pro-4-800G

Sữa Friso®Gold Pro Giai đoạn 4

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi

Bot-an-dam-Friso-300G

Bột ăn dặm ngũ cốc gạo sữa Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

G1

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 1

Dành cho trẻ từ 0 – 6 tháng tuổi

g2

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 2

Dành cho trẻ từ 6 - 12 tháng

g3

Sữa Frisolac® Gold Giai đoạn 3

Dành cho trẻ từ 1 -2 tuổi

Frisolac Gold 4 - 850gr

Sữa Friso® Gold Giai đoạn 4

Dành cho trẻ từ 2- 6 tuổi

Frisomum-900G

Sữa Frisomum® Gold

Dành cho mẹ mang thai và cho con bú

blue r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 1

r3

Sữa Frisolac®Gold Pro Giai đoạn 3

green r3

Sữa Frisolac® Gold Pro Giai đoạn 2

Friso-Gold-Pro-4-800G

Sữa Friso®Gold Pro Giai đoạn 4

Sua-uong-pha-san-RTD

Sữa Uống Pha Sẵn Friso® Gold

Dành cho trẻ từ 2 tuổi