Nhảy đến nội dung

Friso với công nghệ LockNutri™ tiên tiến, giúp bảo toàn các dưỡng chất từ sữa ở trạng thái tự nhiên nhất, cho bé yêu dễ dàng tiêu hóa.

Friso - Dưỡng chất thiên nhiên, dễ dàng tiêu hóa 30s