Nhảy đến nội dung
Friso_Website_Banner_1024x772

Người nông dân hướng về thiên nhiên tại trang trại Friso

“Tôi luôn chọn cho mình những hướng đi đúng đắn, dù những điều đúng đắn thường không đến một cách dễ dàng.”

Trang này có hữu ích không?

Friso cám ơn những phản hồi của mẹ
Friso cám ơn những phản hồi của mẹ